درباره یادت هست:

انسان ها همیشه مسایل و موضوعاتی در ذهن خود دارند که دائما فراموش می کنند. مثل تاریخ تولد همسر، تاریخ ازدواج، تاریخ تولد فرزندان، سررسید چک و صد ها موضوع دیگر. برای هر کسی اتفاق افتاده که موضوعی را که برایش خیلی مهم بوده از یاد برده است، حتی اگر آن را در جایی یادداشت کرده باشد.
قدیما برای اینکه یک موضوع خاص رو از یاد نبرند، یه نخ دور انگشت می بستند یا با خودکار بر روی دستشان علامتگذاری می کردند تا مبادا آن موضوع را فراموش کنند. برای حل این مسئله ایده اولیه این کار توسط دکتر سید ضیاء حسینی در سال 1398 ارائه شد که در پی آن، گروهی از متخصصان و تیم فنی این شرکت با مدیریت مهندس عرفان عرفانی نیا به فکر ایجاد سامانه یادآوری از طرق پلتفرم های مختلف مثل تلفن، ایمیل و پیامک افتادند.
بعد از ماه ها بررسی و پژوهش بالاخره به این نتیجه رسیدند که پروژه «یادت هست» را راه اندازی کنند. این سامانه در مرحله اول با پیامک، ایمیل و تلفن در خدمت همه مردم خوب ایران می باشد و در مراحل بعدی با شبکه های اجتماعی تا هر آنچه که شما از یادتان رفت را ما به یادتان بیاوریم.