کتب

 1. مدیریت مرمت و بازسازی بناهای تاریخی

تالیف و چاپ کتاب مرجع دانشگاهی “مبانی مدیریت پروژه” به همراه جناب پرفسور گلابچی انتشارات دانشگاه پارس چاپ  1400

 

 1. مبانی و اصول مدیریت پروژه و ساخت

تالیف و چاپ کتاب مرجع دانشگاهی “مبانی مدیریت پروژه” به همراه جناب پرفسور گلابچی انتشارات دانشگاه پارس چاپ  1400

 1. روش های بازسازی ساختمان‌های تاریخی جلد دوم 

تالیف کتاب “روش های بازسازی ساختمان‌های تاریخی  جلد دوم  انتشارات خراسان قدیم 2021 

 1. سبک های معماری افغانستان

تالیف کتاب ” سبک های معماری افغانستان انتشارات خراسان قدیم 2021 

 1. مدیریت پروژه و ساخت با نگاهی برویرایش هفتم استاندارد PMBOK

تالیف و چاپ ویرایش دوم کتاب مرجع دانشگاهی ” مدیریت پروژه و ساخت با نگاهی برویرایش هفتم استاندارد PMBOK به همراه جناب پرفسور گلابچی انتشارات خراسان  2021 – 1400

 1. روش های بازسازی ابدات تاریخی (قصر دارالامان) جلد اول

تالیف کتاب “روش های بازسازی ابدات تاریخی (قصر دارالامان) جلد اول انتشارات وزارت شهرسازی و مسکن  2017

 1. طرزالعمل نظام مهندسی و انجنیری و کنترول ساختمان

تهیه و تنظیم ” طرزالعمل نظام مهندسی و انجنیری و کنترول ساختمان ” انتشارات وزارت شهرسازی و مسکن  2017

 1. مقدمه ای بر آثار معماری و شهرسازی افغانستان

تالیف و چاپ کتاب “مقدمه ای بر آثار معماری و شهرسازی افغانستان ” انتشارات خراسان افغانستان بهار 1392

 1. صنعتی سازی در ساختمان

تالیف و چاپ کتاب “صنعتی سازی در ساختمان ”   انتشارات خراسان بهار 1393

 1. مبانی و اصول مدیریت پروژه

تالیف و چاپ کتاب “مبانی و اصول مدیریت پروژه ”  انتشارات خراسان افغانستان بهار 1393

 1. مبانی مدیریت پروژه

تالیف و چاپ کتاب مرجع دانشگاهی “مبانی مدیریت پروژه” به همراه جناب پرفسور گلابچی انتشارات دانشگاه تهران 1389 مارس 2011

مقالات:

 1. استراتژی توسعه شهری CDS با رویکرد مدیریت استراتژیک

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی “انکشاف شهری” با عنوان ” استراتژی توسعه شهری CDS  با رویکرد مدیریت استراتژیک ” 1394

 1. روش ارزیابی متوازن درمدیریت استراتژیك

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی “مدیریت استراتژیك” با عنوان ” روش ارزیابی متوازن درمدیریت استراتژیك” 1388

 1. مدیريت استراتژیک منابع انسانی و بهبود سازماني در سازمانهاي استراتژي محور

چاپ مقاله در مجله علمی پژوهشی “مدیریت استراتژیك” با عنوان “مدیريت استراتژیک  منابع انسانی و بهبود سازماني در سازمانهاي استراتژي محور” پرفسور محمود گلابچی و مهندس سید ضیاء حسینی 88

 1. بررسی نقش سازمان‎های مردم نهاد در مدیریت پروژه‎های شهری

مقاله ” بررسی نقش سازمان‎های مردم نهاد در مدیریت پروژه‎های شهری” با دکتر بمانیان  به اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری در مشهد 1390

 1. واشکافی و آسیب‎شناسی مدیریت پروژه‎های شهری”(بررسی موردی پروژه بزرگ حرم تا حرم قم)

مقاله “واشکافی و آسیب‎شناسی مدیریت پروژه‎های شهری”(بررسی موردی پروژه بزرگ حرم تا حرم قم) با مهندس نادعلی مدیرعامل سازمان توسعه و عمران قم به اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه با رویکرد شهری در مشهد 1390

ارائه  مشترك  مقاله  با پرفسور گلابچی مدیر گروه رشته مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تهران  به چهارمین و پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه 1387  و 1388

 1. ارائه مقاله به پنجمین همایش ملی بهینه سازی مصرف انرژی و پذیرش آن
 2. ارائه الگوهای عملی درمدیریت منابع انسانی

ارائه مقاله” ارائه الگوهای عملی در  مدیریت منابع انسانی” به همایش ملی مدیریت منابع انسانی (1386)

 1. سیر تاریخی مساجد در کشورهای اسلامی

چاپ مقاله ” سیر تاریخی مساجد در کشورهای اسلامی ” در مجله آوای بلخ