مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOOK:

ازآنجا که اغلب مجریان طرحهای بزرگ عمرانی موفق به تکمیل و راه اندازی طرحهایشان، مطابق زمان و هزینه های پیش بینی شده نمی شوند، با مشکلات زیادی مواجه می باشند.

پیچیدگی تکنولوژیکی، تنوع تخصصهای مورد نیاز، نامناسب بودن طراحی ها ، حجم عظیم فعالیتها و همچنین تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر در طرح، همگی از مسائلی هستند که اغلب مجریان طرح را در پروژه های بزرگ و پیچیده از رسیدن به اهداف پروژه باز می دارند.

معضلات ناشی از این مسائل، زمانی نمود بیشتری خواهد داشت که مجری طرح تجربه و تخصص لازم را در اداره کردن پروژه های مدیریت پیمان مشابه کسب نکرده باشد و علیرغم نداشتن ذهنیت روشن نسبت به فعالیتها ونیازهای آتی پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی طرح را نیز بر عهده گیرد.مدیریت پیمان اجرای ساختمان بلند مرتبه را نیز برعهده مجری طرح می باشد.

شرح وظایف مدیریت پیمان اجرای ساختمان :

 • بررسی و برآورد اولیه هزینه‌های اجرایی با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه
 • تهیه و خرید کلیه مصالح و یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین‌آلات اقدامات لازم جهت اخذ انشعابات
 • نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای به موقع و صحیح ساختمان
 • تهیه صورت هزینه‌های انجام‌شده و ارائه آن به صاحب کار

درصد در مدیریت پیمان یاMC:

با توجه به نوع قرارداد درصد مدیریت پیمان نیز متفاوت است. این تفاوت به طور مثال در ساخت ویلا یا ساختمان، بسته به حجم کار و نوع قراردادی که منعقد می‌شود، با میزان درصد و حق‌الزحمه مجری و پیمانکار ساختمان، یک رابطه مستقیم دارد.

هر چقدر حجم کار کمتر و یا زیادتر شود، بسته به حجم کار، میزان درصد مدیریت پیمان نیز کمتر و یا بیشتر می‌شود. دلیل این تفاوت هم این است وقتی که حجم کار خیلی زیاد باشد و میزان توافق حق مدیریت کمتر و یا نصف حق مدیریت پیمان در یک کار کوچک باشد، باز هم به نسبت سود بیشتری را برای مدیر پیمان خواهد داشت.

مدیریت پیمان در استان قم و شهرهای دیگر

 کار مدیریت پروژه از دوش کارفرما برداشته شده ، مسائل فنی ، ایمنی ، ارتباط با همسایگان ، پیمانکاران جزه سازمانها به عهده تیم مدیریت پیمان است پیمانکار نگران تغییر قیمتها نیست ، تغییر قیمتها تاثیر بر کیفیت کار ندارد . پیمانکار به دنبال ادعای تغییر قرارداد بابت نوسانات بازار و تعدیل و … نیست .

کارفرما به سلیقه خود می تواند برخی جزییات را تغییر دهد و پیمانکار موظف به اجرای آن است . هزینه تغییرات به عهده پیمانکار نیست .

جزییات مالی ؛ خرید ها و پرداختها در اختیار کارفرما است و هزینه های واقعی پروژه به وی نشان داده می شود .

پیچیدگی های فنی تاثیری بر ادعای پیمانکار نداشته و تیم مدیریت موظف به اجرای تصمیمات کارفرما است .

شرح خدمات مدیریت پیمان سپیدار:

 1. مديريت بر تداركات­، ساخت و نصب و خدمات تكميلي پیمان کاری
 2. شامل ابلاغ شروع كار به پيمانكار منتخب براي اجرا
 3. بررسي و تأييد روش اجراي كار پيشنهادي توسط پيمانكار
 4. بررسي و اعلام نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار پيشنهاد شده توسط پيمانكار
 5. تحويل ساختگاه براي تجهيز كارگاه به پيمانكار ساخت و هماهنگي در خصوص مسايل حقوقي مربوط به تملك اراضي
 6. بررسي و تأييد مدارك فني مربوط به مشخصات
 7. چگونگي انجام، زمان و استانداردهاي تجهيز كارگاه
 8. نظارت بر فرآيند ساخت كالا و تجهيزات
 9. انجام كنترلهاي كيفي
 10. بازرسي فني و آزمايشهاي كارخانه­اي به منظور اطمينان از رعايت استانداردهاي فني
 11. بررسي و تأييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد
 12. كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم براي پوشش بیمه ای
 13. حمل، تحويل گرفتن و ترخيص اقلام و تجهيزات وارداتي
 14. كنترل روش­هاي اجراي كار با كسب اطمينان از تطابق آن با مدارك طراحی
 15. استانداردها، كنترل رعايت استاندار­دهاي ايمني كارگاه با كسب اطمينان از كفايت اقدامات پيشگيرانه انجام شده توسط پيمانكاران
 16. مديريت بر تداركات­، ساخت و نصب و خدمات تكميلي پیمان کاري
 17. بررسي و تأييد روش اجراي كار پيشنهادي توسط پيمانكار
 18. بررسي و اعلام نظر در مورد تكنولوژي اجراي كار پيشنهاد شده توسط پيمانكار
 19. تحويل ساختگاه براي تجهيز كارگاه به پيمانكار ساخت و هماهنگي در خصوص مسايل حقوقي مربوط به تملك اراضي
 20. بررسي و تأييد مدارك فني مربوط به مشخصات
 21. چگونگي انجام، زمان و استانداردهاي تجهيز كارگاه
 22. بررسي متن قراردادهاي منعقد شده با عوامل انجام خدمات تداركات موردنياز پروژه
 23. بررسي و تأييد فهرست اقلام مصالح و تجهيزات عمده و اصلي موردنياز براي سفارش
 24. بازرسي فني و آزمايشهاي كارخانه­اي به منظور اطمينان از رعايت استانداردهاي فني
 25. بررسي و تأييد مشخصات فني مصالح و تجهيزات تهيه شده توسط پيمانكار در انطباق با اسناد
 26. كسب اطمينان از انجام اقدامات لازم براي پوشش بیمه اي
 27. خدمات مدیریت، هماهنگی و مشاوره
 28. تعیین خط مشی های اجرایی پروژه و رویه ها
 29. برنامه ریزی، تهیه برنامه های زمان بندی، کنترل
 30. پیشرفت عملیات و گزارش دهی به کارفرما
 31. هماهنگی عملیات اجرایی و نظارت بر ساخت
 32. کنترل و هماهنگی در مورد حمل و نقل، مواد و مصالح
 33. کنترل مواد، مصالح وتجهیزات
 34. بازرسی میدانی، تست و راه اندازی
 35. خدمات دوره بهره برداری
 36. برآورد و کنترل هزینه و تهیه اسناد و مدارک
 37. کنترل کیفیت و تضمین کیفیت
 38. مساعدت در امر استخدام و آموزش پرسنل بهره برداری