اجرا:

شرکت چهل برج سپیدار با در اختیار  داشتن بهترین مهندسان در رشته های مختلف آماده همکاری در بخش اجرای پروژه ها مختلف می باشد. سیستم کاری این شرکت بیشتر مبتنی بر سیستم قراردادی کلید در دست می باشد و هزینه اجرا بر اساس درصدی از هزینه اتمام کل پروژه می باشد .

حق الزحمه شرکت جهت اجرای پروژه ها بین 7 الی 15 درصد از هزینه کل اجرای پروژه می باشد که بنا بر نوع پروژه و محل اجرا متفاوت می باشد.