طراحی هزار واحدی یاس سپید (شهر واوان) اردیبهشت 1400

کارفرما:  شرکت تجهیز محیط (تهران)

شرکت در مسابقه طراحی و انتخاب طرح

وضعیت فعلی پروژه : در حال تجهیز کارگاه 

کارفرما:  شرکت تجهیز محیط

محل پروژه : کشور ایران – استان تهران شهر اسلامشهر منطقه سه واوان 

بودجه اجرای طرح: حدود 1200 میلیارد تومان (یک هزار دویست میلیارد ) با احتساب قیمت زمین

مدیر پروژه : مهندس شاکری 

طراحی معماری:دکتر سید ضیا حسینی

طراح سازه: شرکت مهندسین مشاور اکباتان

طراحی برق: شرکت مهندسین مشاور اکباتان

طراحی مکانیک: شرکت مهندسین مشاور اکباتان

تردی مکس و انیمیشن : مهندس علی عسگری

نقشه کش فاز یک و فاز دوم : مهندس علی عسگری