طراحی قصر ریاست جمهوری پغمان با زیربنای 42000 مترمکعب برای جشن نوروز 93 ،  در سال 2011 با حضور 11 کشور  1392 1393  

وضعیت فعلی پروژه : طرح به طور کامل در سال 1392-1393 ساخته شده است و جز شاهکارهای معماری و مهندسی کشور افغانستان به شمار می اید.

کارفرماوزارت مسکن و شهرسازی افغانستان  

محل پروژه : کشور افغانستان استان کابل شهر پغمان  

بودجه اجرای طرح: بیش از 10 میلیون دلار 

طراحی معماری:دکتر سید ضیا حسینی

طراح سازه: مهندس رامز و مهندس فقیری (ریاست ساختمانی و طرح و دیزاین وزارت شهرسازی   )

طراحی برق: ریاست ساختمانی و طرح و دیزاین وزارت شهرسازی     

طراحی مکانیک: ریاست ساختمانی و طرح و دیزاین وزارت شهرسازی