پروژه بازسازی قصر تاریخی دارالامان با بودجه 20 میلیون دالر فاز اول ودوم بازسازی( 1395-1397)

وضعیت فعلی پروژه : طرح به طور کامل ساخته شده است

کارفرماریاست جمهوری   

محل پروژه : کشور افغانستان استان کابل   

بودجه اجرای طرح: حدود 20  میلیون دلار 

مدیر پروژه : دکتر سید ضیا حسینی

طراح سازه: ذبیح الله سادات و تیم اول بازسازی قصر دارالامان     

طراحی برق: مهندس  ممتاز حسین یعقوبی و تیم اول بازسازی قصر دارالامان     

طراحی مکانیک: مهندس  مرتضی اکبری  و تیم اول بازسازی قصر دارالامان